Evje og Hornnes Sparebank har som mål å være en lokalbank som bidrar til et rikere bygdeliv, noe som forplikter! Vi er eid av våre kunder og legger stor vekt på å kunne tilby alle vanlige tjenester innen bank og finans til konkurransedyktige vilkår, samtidig som vi legger vekt på god tilgjengelighet og personlig service. Vi er derfor en del av Eika-fellesskapet og har etablert samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling, noe våre kunder har satt stor pris på. Slik kan en liten lokalbank være både nær og personlig, samtidig som vi kan tilby digitale tjenester og produkter fullt på høyde med våre store konkurrenter. Det beste fra to verdener! Hvert år gir vi en andel av overskuddet til lag og foreninger som er med på å skape det gode liv. Som selvstendig lokalbank har vi også den store fordelen at vi kan ta alle beslutninger lokalt. Vi legger stor vekt på å være en god samarbeidspartner for lokalt næringsliv, slik at vi kan bidra til at det fortsatt spirer og gror i distriktet. Og husk - hos oss er alle kunder store! For oss er det derfor ei ære å bli med på laget for å løfte frem næringsliv og livet på bygda.